vada
News

करोना भंदा बढ़ी पुलीसहरू हंगामा गरी रहेको छ। आज एउटा जनकपुरको student लाई नराम्ररी कूट पिट गरे को छ।

करोना भंदा बढ़ी पुलीसहरू हंगामा गरी रहेको छ।
आज एउटा जनकपुरको student लाई नराम्ररी कूट पिट गरे को छ।
के #Lockdown मा क़ेही खाने क़ूरा किन्न पाइदैन
#पेज_लाईक_गरौं र सेयर गरौ करोना भंदा बढ़ी पुलीसहरू हंगामा गरी रहेको छ।
आज एउटा जनकपुरको student लाई नराम्ररी कूट पिट गरे को छ।
के #Lockdown मा क़ेही खाने क़ूरा किन्न पाइदैन
#पेज_लाईक_गरौं र सेयर गरौकरोना भंदा बढ़ी पुलीसहरू हंगामा गरी रहेको छ।
आज एउटा जनकपुरको student लाई नराम्ररी कूट पिट गरे को छ।
के #Lockdown मा क़ेही खाने क़ूरा किन्न पाइदैन
#पेज_लाईक_गरौं र सेयर गरौ ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******

Related Articles

Back to top button