vada
News

विनयजंग बस्नेत पक्राउ परे लगतै सपना रोका मगरले लेखिन यस्तो भाबुक स्टाटस-

काठमाडौं – आ’फूमाथि अ’भ’द्र व्य’व’हार ग’र्ने विनयजंग बस्नेत’लाई प्रहरीले पक्राउ प’रेपछि विश्वको प्र’भावशाली १०० महिलाको सू’चीमा प’रेकी सपना रोका मगरले नेपाल प्रहरी प्र’शासनलाई ध’न्यवाद् दिँ’दै आ’फ्नो अ’प्ठेरोमा अ’दम्य सा’ह’स दिने स’बैसँग कृ’तज्ञता व्य’क्त ग’रेकी छिन् ।विश्वको प्र’भावशाली १०० महिलाको सू’चीमा प’रेकी सपना रोका मगरको न’ग्न त’स्वीर र भि’डियो ‘लि’क’ ग’राउने भन्दै बस्नेतले बा’रम्बार उनलाई ध’म्की दि’एका थिए । सपनाले वि’नयजङ्ग बस्नेतले आ’फूमाथि अ’भ’द्र व्य’वहार ग’रेको भ’न्दै बस्नेतवि’रुद्ध काठमाडौं प्रहरी प’रिसरमा कि’टा’नी जा’हेरी थि’इन ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले वि’नयजंग बस्नेतवि’रु’द्ध आइतवार प’क्राउ पु’र्जी जा’री गरी आज (मंगलवार) काठमाडौंको ब’सपार्कबाट प’क्राउ ग’रेपछि उनले आफ्नो सा’माजिक स’ञ्जाल फे’सबुकबाट यस्तो प्र’तिक्रिया दि’एकी हुन् ।विनयजङ्ग बस्नेत पक्राउबारे जा’नकारी दिँदै सपनाले सा’माजिक सञ्जाल फे’सबुकमा ले’खेकी छिन् :धे’रै ज’नाको जि’ज्ञासा थियो म कि’न बो’लीरहेको छै’न भ’नेर ।का’नू’न भन्दा मा’थि हामी को’हि पनि थि’एनौँ। स’म्पुर्ण प्रहरी प्र’शासनको अ’थक प्र’यासपछि का’ठमाडौबाट फे’रि फ’रार हुने क्र’ममा काठमाडौँ बसपार्कदेखि बि’नयजंग बस्नेतलाई प’क्राउ ग’रिएको छ ।

अब स’त्यतत्थ का’नू’नी प्र’क्रिया अनुसार नै बा’हिर आउँछ ।धेरै नै को’शि’श ग’र्नु भयो मे’रो च’रित्र ह’त्या ग’र्नको ला’गि र कतिपय त स’फल पनि हु’नु भयो तर सबै जना लाई अ’वगत नै छ अ’राजकहरु क्ष’णिकको लागि वि’जय हुन्छन् र स’त्य ढि’लो नै स’हि बाहिर प’क्कै आउँछ ।मलाइ हौ’सला दिनुहुने स’बैप्रती धे’रै आ’भारी छु र सम्पुर्ण प्रहरी प्र’शासन प्र’ती न’मन। बे’वारिसे श’व ज’लाउने सपनालाई बीबीसीले यस वर्ष वि’श्वको १०० प्र’भावशाली म’हिलाको सू’चीमा रा’खेको थियो । उनीसँगै श’व ज’लाउने बस्नेतले सपनालाई छो’रीका रु’पमा चि’नाउँदै आ’एका थिए ।

‘जन्म दि’ने बाबुआमा अरु नै भएपनि म स’पनाको क’र्म दि’ने बुबा हुँ’ भन्दै वि’भिन्न स’ञ्चारमाध्यममा अ’न्तर्वार्ता दि’एका बस्नेतले स’पनामा’थि प’टकपटक दु’र्व्य’व’हार, यौ’न हिं’सा ग’र्ने ग’रेको, अ’पमानित ग’रेको, चो’रीको आ’रोप ल’गाएको भन्दै सपनाका आमाबुबाले स’मेत न्या’यको लागि सञ्चारमाध्यमबाट अ’नु’न’य ग’रेका थिए ।एक अ’न्तर्वार्तामा त बस्नेतले स’पनाको न’ग्न त’स्वीर भि’डियो आ’फूसँग ‘पे’न’ड्’राईभ’मा भ’एको भ’न्दै जु’नकुनै बेला दे’खा’ई’दिने कि’सिमको ध’म्किपूर्ण अ’भिव्यक्ति स’मेत दि’एका थिए ।

Related Articles

Back to top button